Proizvodi

Kako bi doprineli rešenju problema mladih poljoprivrednika i prehrambenog suvereniteta, tokom projekta Growing Growers će se razviti dva proizvoda intelektualnog rada.

Istraživanje – Mladi poljoprivrednici i prehrambeni suverenitet

Cilj ovog istraživanja je da mapira mlade poljoprivrednike i proizvođače hrane, kao i da istraži domete njihovog rada, nivo zadovoljstva, ali i prepreke i izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu. Poseban akcenat će biti stavljen na koncept prehrambenog suvereniteta i položaja mladih poljoprivrednika na globalnom tržištu ishrane. Ovo istraživanje će biti sprovedeno u Srbiji i Hrvatskoj, i jedinstveno je za ovaj deo Evrope.

Više informacija uskoro.

Mreža mladih poljoprivrednika i proizvođača hrane

Kako bismo promovisali mlade proizvođače u Srbiji i Hrvatskoj, kao i uključivanje mladih u procese proizvonje hrane u cilju smanjena nezaposlenosti, tokom projekta će se razviti online platforma – Mreža mladih poljoprivrednika. Platforma će: omogućiti da se čuju priče mladih poljoprivrednika u cilju promovisanja njihovog rada; obezbediti pristup informacijama o tome kako se uključiti u proces proizvonje hrane, pogotovo u cilju održivog preduzetništva; uspostaviti direktan kontakt i poručivanje hrane od mladih poljoprivrednika i proizvođača hrane. Samim tim, platforma nastoji da doprinese održivosti mladih poljoprivrednika, i da utiče na mlade da se uključe u procese održive proizvodnje hrane.

Više informacija uskoro.